پیرو مصوبه 15 اردیبهشت ماه 1395 وزیر محترم نیرو ، وزارت نیرو طی یک قرارداد 20 ساله تضمینی ، برق را به نرخ های جدول ذیل ازسرمایه گذاران بخش تولید برق خورشیدی و سایر انرژی های نو خرید می کند. نرخ هر کیلووات ساعت 977 تومان برای سال جاری و با افزایش سالیانه قیمت بر اساس نرخ تورم سالیانه و نظر وزیر نیرو می باشد.

 

ردیف ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی مشترکین قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی
1 1 الی 20 کیلووات 800 تومان
2 21 الی 100 کیلووات 700 تومان

 

 

 

لازم بذکر است نرخ های مذکور برای سال 1396 تمدید شده است .

ایرانی آباد با انرژی پاک


برچسب ها :