تشکیل انجمن تجدید پذیر استان فارس

با شرکت 25 شرکت فعال در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در استان فارس و پس از برگزاری 4 جلسه هم اندیشی ، با همفکری و نظارت کارشناسان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز ، انجمن انرژی های تجدیدپذیر استان فارس در تاریخ 21 اسفند ماه 1395 با حمایت معنوی شرکت توزیع برق استان فارس علی الخصوص مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس زینل قنبری ، تشکیل گردید .

ترکیب هیئت مدیره :

  1. دکتر صادق شیبانی

  2. دکتر حیدرایزدنشان

  3. دکتر روستاپور

  4. مهندس سید عبدالرسول عظیمی

  5. مهندس طهماسبی

  6. مهندس محمد مهدی منیر

  7. مهندس حامد پیروزبخت

بازرسان :

  1. دکتر زمانیان

  2. مهندس آروین


برچسب ها :