معرفی بهین نیرو

مقدمه : 

شرکت تعاونی بهین نیروی فارس در مهر ماه سال 1389 در اداره تعاون شیراز ، با اساسنامه ای مشتمل بر فعالیت در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی برق و تولید برق از منابع تجدیدپذیر علی الخصوص انرژی خورشیدی، با شماره 30891 در اداره ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسید .

این شرکت در ادامه دفتر مرکزی خود را در سال 1397 به شهرستان گراش با شماره ثبت 1465 انتقال داد تا سریعتر قادر به راه اندازی نیروگاه خورشیدی 5.5 مگاواتی و اجرای سایر پروژه های نیروگاهی و خطوط تولیدات خود باشد .

عضویت ها :

  1. عضو انجمن صنفی کارفرمایی انرژی های تجدیدپذیر استان فارس
  2. عضو انجمن صنفی کارفرمایی شبکه سازان برق استان فارس
  3. عضو انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

موفقیت ها :

1- اخذ رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه

2- اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری فتوولتاییک در استان فارس

3- اخذ کارت بازرگانی 

4- اخذ گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره ی کار


برچسب ها :