پروژه ها

1389 شمسی 2011-2010 میلادی

1- تاسیس شرکت

2- عضویت در انجمن شبکه سازان برق و تاسیسات استان فارس

 

1390 شمسی 2012-2011 میلادی

1-  بهینه سازی مصرف روشنایی در سازمان پایانه های شهرداری شیراز

2-  طراحی اولیه ، تامین تجهیزات و راه اندازی روشنایی خورشیدی ، در 4 سالن پایانه شهید کاراندیش شیراز به مساحت مجموعا 2500 مترمربع به ظرفیت 12 کیلووات (اولین پروژه خورشیدی جدا از شبکه شهرداری شیراز  و اولین پایانه سبز کشور .)

3-  طراحی اولین برج نور فوق کم مصرف کشور با روشنایی القایی و راه اندازی توسط برق خورشیدی در پایانه علی بن حمزه شیراز

4-  طراحی و تامین برق تجهیزات روشنایی خورشیدی در سالن پایانه علی بن حمزه شیراز به ظرفیت 13 کیلووات

5-  نصب و راه اندازی و تامین تجهیزات 9 سایت جهت کاربری پلت فرم اندازه گیری تجهیزات هواشناسی به ظرفیت 6 کیلووات

6-  بهینه سازی مصرف روشنایی یکی از سالن های کارخانه لاستیک دنا 

7-  تامین پروژکتور های 10 برج نور فوق کم مصرف توسط لامپ القایی در پایانه کاراندیش شیراز

8-  نصب آبگرمکن خورشیدی برند هایسان به ظرفیت 300 لیتر بر روی پشت بام دفتر شرکت و آنالیز رفتار آبگرمکن خورشیدی

 

1391 شمسی 2013-2012 میلادی

1-  تامین روشنایی سالن سرپوشیده ورزشی دانشگاه آزاد سروستان و بهینه سازی 50% مصرف انرژی برق

2-  طراحی ، تامین تجهیزات و راه اندازی ( اولین نیروگاه خورشیدی تزریق به شبکه برق سراسری به ظرفیت 5 کیلووات )  شهرداری شیراز – واقع در سازمان پایانه های شهرداری شیراز

3-  طراحی ، تامین تجهیزات و راه اندازی پمپ آب خورشیدی جهت محیط زیست منطقه بستک هرمزگان به عمق 40 متر و خروجی یک اینچ

4-  تامین تجهیزات و طراحی نیروگاه جدا از شبکه به ظرفیت 2 کیلووات جهت معدن خاک نسوز آباده فاز 1 

5-  تامین تجهیزات و طراحی نیروگاه جدا از شبکه به ظرفیت 1.5 کیلووات جهت معدن خاک نسوز آباده فاز 2 

6-  طراحی ، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی اولین روشنایی خیابانی خورشیدی ، به طول تقریبی 700 متر با احداث 15 پایه روشنایی خورشیدی در ورودی پارک چنارراهدار شیراز  -شهرداری منطقه 9-

7-   ارائه طرح بهینه سازی ، تامین تجهیزات و نصب روشنایی القایی در پارک آزادی شیراز زیر نظر زیباسازی شهرداری شیراز  و کاهش بیش از 50 درصد مصرف انرژی برق در ارتفاع های 6 ،9 و 12 متری – اسفند ماه 1391 و فروردین 1392

8-   طراحی نیروگاه 120 کیلووات تزریق به شبکه خورشیدی جهت شرکت گلدیران سایت قزوین

9-   طراحی نیروگاه 20 کیلووات تزریق به شبکه خورشیدی جهت شرکت توزیع برق شیراز

10- طراحی نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه خورشیدی جهت امور توزیع برق صدرا

11- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه کوزرگ کهمره سرخی ( مالک : رئیسی ) به ظرفیت 1 کیلووات

 

1392 شمسی 2014-2013 میلادی

1- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی روستای شیربابا منطقه سربست سپیدان ( مالک :رضایی ) به ظرفیت 1.2 کیلووات 

2- معرفی و تامین پروژکتور های نیو متال 140 وات و کاهش 60 درصدی مصرف برق در پایانه جدید امیر کبیر –اردیبهشت و خرداد 1392

3- اجرای 4 کیلومتر ریسه کشی در شهرداری منطقه 9 شیراز

4- برق رسانی خورشیدی به روستای دهرود ( مالک : سهامی ) به ظرفیت 1 کیلووات

5- برق رسانی خورشیدی به روستای دهرود ( مالک : مددی ) به ظرفیت 1 کیلووات

 

1393 شمسی 2015-2014 میلادی

1- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه گویم ( مالک : مشایخی ) به ظرفیت 2 کیلووات

2- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه قلات ( مالک : حقیقت منش ) به ظرفیت 1.5 کیلووات

3- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات باغ مربوط به مدیریت حرایم شهرداری شیراز در منطقه انجیره به ظرفیت 1 کیلووات

4- اجرا و تامین تجهیزات 6 پایه روشنایی خورشیدی مربوط به مدیریت حرایم شهرداری شیراز در منطقه انجیره 

5- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه کلستان ( مالک : دهقانی ) به ظرفیت 1 کیلووات

6- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی( مالک : روستاییان ) به ظرفیت 1.2 کیلووات معادل 6 کیلو وات

7- باز طراحی و اصلاح و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه دالین ( مالک : فیروزی ) به ظرفیت 1.2 کیلووات معادل 6 کیلو وات

8- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه سیاخ دارنگون ( مالک : شیرافکن) به ظرفیت 500 وات

9- باز طراحی سیستم برق سازمان پایانه های شهرداری شیراز و ارائه طرح جدید تزریق به شبکه خورشیدی به ظرفیت 24.6 کیلووات

10-اجرا و تامین تجهیزات باغ مربوط به مدیریت حرایم شهرداری شیراز در منطقه انجیره2 به ظرفیت 1 کیلووات

11-ارتقاء سیستم خورشیدی پروژه سال 1392 ( مالک : مددی ) به ظرفیت 500 وات معادل 2.5 کیلو وات ساعت شبانه روزی به همراه نصب یکدستگاه آبگرمکن خورشیدی 150 لیتری

12-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه گویم (مالک : دکتر دانش) به ظرفیت 2 کیلو وات

13-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه گویم (مالک : عبودی) به ظرفیت 5 کیلو وات

14-نصب و راه اندازی آبگرمکن خورشیدی منطقه کلستان (مالک : دهقانی) به ظرفیت 150 لیتر

15-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه سروستان ( مالک : اذعان ) به ظرفیت 700 وات

 

1394شمسی 2016-2015 میلادی

1-بهینه سازی طراحی و تامین تجهیزات روشنایی سالن ورزشی مجتمع فرهنگی شهید جهان آرا اهواز 32 پروژکتور 100 وات القایی

2-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه گراش ( مالک : رضایی ) به ظرفیت 2.5 کیلووات

3-تامین 2 دستگاه کولر گازی 12000 خورشیدی جهت پروژه گراش ( مالک : رضایی )

4-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه صدرا ( مالک : قلندری ) به ظرفیت 400 وات

5-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه صدرا ( مالک : خلفی ) به ظرفیت 1600 وات

6-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه سروستان ( مالک : شفیعی ) به ظرفیت 1200 وات

7-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات آبگرم خورشیدی منطقه قیرکارزین ( مالک : پولادیان ) به ظرفیت 450 لیتر شبانه روزی

8-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات پمپ آب خورشیدی 1.5 اینچ منطقه لارستان ( مالک : اکبری )

9-طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه سیاخ دارنگون ( مالک : صادقی ) به ظرفیت 900 وات

 

1395شمسی 2017-2016 میلادی

1-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 20 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : غلامحسین سپهر)

2-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 20 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : خلیل سپهر)

3-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه اوز ( مالک : اسماعیلی ) به ظرفیت 2.5 کیلووات

4-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه اوز ( مالک : زارع ) به ظرفیت 2.5 کیلووات

5-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه میمند ( مالک : حیاتی ) به ظرفیت 600 وات

6-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه میمند ( مالک : بخشی ) به ظرفیت 1.5 کیلووات

7-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه لارستان ( مالک : دبستانی ) به ظرفیت 2.5 کیلووات

8-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه قلات ( مالک : یارمحمودی ) به ظرفیت 1.5 کیلووات

9-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه لارستان ( مالک : بهار ) به ظرفیت 500 وات

10- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات ویلای خورشیدی منطقه لارستان ( مالک : رضا رضایی ) به ظرفیت 2.5 کیلووات

11- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات 5 بیلبورد خورشیدی منطقه لارستان ( مالک : مهدی رضایی ) به ظرفیت مجموع 1.3 کیلووات 

12- تاسیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر استان فارس

 

1396شمسی 2018-2017 میلادی

1-   طراحی و اخذ مجوز احداث نیروگاه 1 مگاوات شهید شیبانی  واقع در منطقه علامرودشت استان فارس

2-   طراحی و اخذ مجوز احداث نیروگاه 5.5 مگاوات بهین نیروی فارس  واقع در شهرستان گراش استان فارس

3-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : مهندس قدرت فانی )

4-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 7 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : مهندس محسن عبداللهی)

5-   طراحی و اخذ مجوز احداث نیروگاه 3 مگاوات آقای موسی محمدی  واقع در روستای زینل آباد شهرستان گراش استان فارس

6-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : درویشی)

7-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه لارستان - لطیفی (مالک : مهندس صفرپور)

8-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : واحدی)

9-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه کازرون (مالک : وحید پویان)

10- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه کازرون (مالک : فرید پویان)

11- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات جهت تامین برق گاوداری به ظرفیت 4 کیلووات اوز لارستان  (مالک : زارع)

12- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه جهرم (مالک : رضوی)

13- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : عظیمی)

 

1397شمسی 2019-2018 میلادی

1-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : فتاحی)

2-   طراحی و اجرای نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه کازرون (مالک : حمداله نوری)

3-   طراحی و اجرای نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه کازرون (مالک : غلامعلی نوری)

4-    طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه لطیفی لارستان (مالک :عدنان عالیان)

5-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه لطیفی لارستان (مالک :حمید عباسی)

6-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه لار جدید (مالک :دکتر عبداله عباسی)

7-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :دکتر جمالی)

8-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :احمد ابراهیمی)

9-   طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :محسنی)

10- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه دهکویه لارستان (مالک :محمد حسین دلاویز)

11- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :پوسانه)

12- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :زهراوی)

13- طراحی و اجرای نیروگاه 15 کیلووات تزریق به شبکه فراشبند (مالک :محمود کریمی)

14- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه جهرم (مالک :آبیاری)

15- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه داراب (مالک :قائدی)

16- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه لطیفی لارستان (مالک :سعیدی)

17- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :اکبری)

18- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 20 کیلووات تزریق به شبکه شهر ارد شهرستان گراش (مالک :زارعی)

19- طراحی نیروگاه 100 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک :سید جواد مجلسی)

20- طراحی و اخذ مجوزات نیروگاه 3 مگاوات لارستان ( مالک : سید جواد مجلسی )

21- طراحی و اخذ مجوزات نیروگاه 3 مگاوات لار ( مالک : سید امین عبدالرحیم زاده )

22- بازطراحی نیروگاه 3 مگاوات روستای زینل آباد شهرستان گراش ( مالک : موسی محمدی )

23- طراحی نیروگاه 3 مگاوات بخش فداغ شهرستان گراش ( مالک : شرکت نیروتابش صنعت لارستان )

24- طراحی نیروگاه 10 مگاوات لطیفی لارستان ( مالک : شرکت سرزمین خورشید تابان )

25- شروع عملیات اجرایی ساخت نیروگاه برق خورشیدی 5500 کیلووات شهرستان گراش با مشارکت شرکت زنشاین چین

26- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه لطیفی لارستان (مالک : دیودل)

27- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 5 کیلووات تزریق به شبکه لطیفی لارستان (مالک : صفرپور)

28- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : جاوید ) همکاری با شرکت مهندسی برق کلات گراش

29- طراحی نیروگاه یک مگاوات بویین زهرا قزوین ( مالک : محمد رضا جعفری )

 

1398شمسی 2020-2019 میلادی

1- طراحی و تامین تجهیزات چاه آب 50 متری با خروجی 3 اینچ (5 لیتر بر ثانیه) هشتبندی-استان هرمزگان ( مالک : صادقی )

2- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش (مالک : سید جواد مجلسی)

3- طراحی و تامین تجهیزات چاه آب 38 متری با خروجی 2 اینچ (4 لیتر بر ثانیه) لارستان ( مالک : رضامند )

4- طراحی و نظارت نیروگاه خورشیدی 1.5 مگاوات آرتا سولار اردبیل (مالک : پور سلیمان)

5- طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه 10 کیلووات تزریق به شبکه گراش-فداغ (مالک : خدمتی )

6- طراحی و تامین تجهیزات پمپ آب خورشیدی 10 متری با خروجی 1 اینچ (2 لیتر بر ثانیه)  ( مالک : حبیب بهار )


برچسب ها :