راهنمای سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی

 در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای ارائه به شرکت های توزیع نیروی برق جهت اخذ مجوز :

  1. ارائه کارت شناسایی ملی
  2. آخرین قبض پرداختی برق ( لازم به توضیح است قبض برق باید به نام متقاضی احداث نیروگاه باشد ).

تعرفه خرید تضمینی برق در سال 1397


برچسب ها :