درباره ما

  • فعالیت تخصصی این شرکت پيمانکاري ساخت نیروگاه های خورشیدی کيلوواتي و مگاواتی است . بهين نيرو دارای رتبه ي 5 نيرو و تاسيسات از سازمان برنامه و بودجه مي باشد . بهين نيرو در سال 1398 اميدوار به بهره برداري از پروژه ي 5.5 مگاواتي در شهرستان گراش و در مجاورت شهرک صنعتي گراش است .