درباره ما

  • بهین نیروی فارس افتخار میزبانی شما بازدید کننده گرامی را دارد . فعالیت تخصصی این شرکت در سال 1397 تامین فاینانس جهت نیروگاه های خورشیدی مگاواتی دارای مجوز از وزارت نیرو و پیمانکاری نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیت های 5 کیلووات تا 10 مگاوات می باشد .