بهین نیروی فارس موفق به اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه بعنوان پیمانکار دارای صلاحیت در رشته های نیرو و تاسیسات شد .


برچسب ها :