پس از دو سال پیگیری مستمر بهین نیروی فارس در مهر ماه 1397 موفق به دریافت عاملیت فروش پنل های خورشیدی زنشاین و اینورتر هوواوی شد .


برچسب ها :